Tel: 020-4082016
E-mail: info@linqvastgoed.nl

Woningvorming

Voor het maken van een nieuwe woning in het pand of het veranderen/samenvoegen van woonruimte heeft u altijd een vergunning nodig. De gemeente amsterdam heeft dit vastgelegd in de huisvestingsverordening dat voor het wijzigen van de woningvoorraad een woningvormings vergunning nodig is.

De vergunning woningvorming bestaat uit twee aanvragen:

  1. De aanvraag woningvorming zelf
  2. De omgevingsvergunning die is gekoppeld aan de woningvorming avergunning.

De aanvraag woningvorming wordt verleent als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

De Omgevingsaanvraag zal ingediend worden via het Omgevingsloket. De gemeente toetst of de aanvraag voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit bestaande bouw of het van rechtens verkregen niveau. Ook wordt gekeken of de aanvraag voldoet aan de regels aan het geldende bestemmingsplan.

Ons bureau is gespecialiseerd in het aanvragen van de vergunningen en is op de hoogte van de geldende regelgeving. Binnen de gemeente Amsterdam zijn wij als bureau bekend binnen elke stadsdeel.