Tel: 020-4082016
E-mail: info@linqvastgoed.nl

Omzettingsvergunning

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een vergunningsplicht voor verhuurders/eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassen wonen in Amsterdam. Dit betekent dat alle eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassenen wonen op termijn over een omzettingsvergunning moeten beschikken. De gemeente Amsterdam maakt vanaf 1 januari 2017 geen onderscheid meer tussen de verschillend contractvormen.

Algemene voorwaarden omzettingsvergunning wijzigen woonruimtevoorraad

De gemeente stelt ook een aantal voorwaarden aan woningen waarin de voorzieningen door meer dan twee volwassen worden gedeeld. Deze zijn generiek toegespitst op een tweetal elementen:

  1. De wo­ning heeft een ge­meen­schap­pe­lij­ke ver­blijfs­ruim­te van min­stens 11 vier­kan­te me­ter, met een mi­ni­ma­le breed­te van 3 me­ter. Hier ligt een stukje maatwerk om te bepalen wat de beste indeling is voor de woning. Vaak zien we dat een woning al aan de maat voldoet maar in sommige gevallen is een stuk maatwerk nodig.
  2. De geluidisolatie dient op orde te zijn voor de woningscheidende constructie (het plafond, de wanden, de vloer als eventuele inpandige trappen vallen hieronder). De luchtgeluidisolatie (Ilu) en de contactgeluidisolatie (Ico) mogen maximaal 5 dB minder zijn de waarde voor nieuwbouwwoning (af te leiden uit het bouwbesluit 2012).

De Gemeente toetst of wordt voldaan aan de voorwaarden van een omzettingsvergunning naar aanleiding van het meetrapport en het geluidsrapport. Deze rapporten dienen met grote zorgvuldigheid opgemaakt te worden. Het uitvoeren van een geluidsmetingen is van groot belang om ook daadwerkelijk aan te tonen dat er voldaan wordt aan de geldende normen.

Controle op omzettingsvergunning

De gemeente Amsterdam controleert streng op woonfraude (waaronder dus woonfraude door het niet in het bezit zijn van een omzettingsvergunning voor woningdelen). Op het moment dat blijkt dat u als verhuurder tijdens een controle niet in bezit zijn van de juiste vergunningen zult u financieel zwaar door de gemeente Amsterdam worden aangeschreven (de bestuurlijke boete kan oplopen tot EUR 20.500,- of hoger). Handhaving gebeurt willekeurig. Er wordt o.a. gekeken naar het aantal ingeschreven personen bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Ook bij meldingen van overlast door buurtbewoners wordt er sneller opgetreden.